Tracé engineering

Wij kunnen u ondersteunen in de complete tracé engineering van een project, voor gas, water elektra en data.

Tracé bepaling

Bepalen nieuw tracé in bestaande situatie. Afstemmen werkzaamheden met stakeholders.

knelpunten/stakeholder analyse

Knelpunten en stakeholders in kaart brengen, zowel ondergronds (CROW500) als bovengronds.

Vergunningen

Werkzaamheden afstemmen met vergunningverlenende instanties (Gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat), aanvragen van vergunningen.

Sitesurvey

Toetsen van ontwerp op locatie en in kaart brengen mogelijke conflicten. 

Vaststellen van knelpunten door middel van een fotoverslag.


Tekenwerk

Nauwkeurige digitale tekeningen als basis voor uw project, of volledig uitgewerkte plannen klaar voor uitvoering.

Opstellen ondergronden

Opstellen van een digitale ondergrond, die als basis kan dienen voor een ontwerp.

Vergunningtekening

Opstellen tekeningen t.b.v. vergunning aanvraag bij

Schema’s

Opstellen van schema’s van de te leggen kabels of aansluitschema’s van kasten of stations.

Werktekeningen

Tekeningen t.b.v. aanleg van infra,met aanvullende technische gegevens.

Digitaal meten

Voor uw project kunnen we verschillende gegevens verzamelen door middel van digitale meettechnieken. Hierdoor krijg u nauwkeurige informatie

Station locatie

Locatie van uitzetten door middel van piketten. Hierdoor kunt u een beeld krijgen in het veld van de mogelijke nieuwe locatie van het station.

Revisie

Inmeten aangelegde kabels, leidingen, appendages, moffen etc.

Ontbrekende topografie

Inmeten nieuwe wegen/paden objecten die nog niet verwerkt zijn in bestaande topografie.

obstakels/objecten

Inmeten bestaande obstakels in project. b.v. bomen, palen, betonplaten, vaste containers, etc.